Red-necked grebe, Rothalstaucher [Podiceps grisegena]